News Detail
Jan 30, 2015
Pharmasum Therapeutics AS granted up to NOK 12 million from Norwegian Research Council to progress novel drugs for treatment of Alzheimer's disease

Tromsø, Norway, January 30, 2015 – Pharmasum Therapeutics AS (“Pharmasum” or the “Company”), a neuroscience drug development company, is pleased to announce the award of a grant of up to NOK 12 million from the Research Council of Norway’s highly competitive User-driven Research based Innovation programme (BIA) to fund drug development of novel therapeutics for inhibiting Alzheimer’s disease and dementia. 

Pharmasum has key competences in commercialising novel drugs in neurology, with a solid technological platform supported by structural biology and drug design. There is an enormous unmet medical need and substantial interest in alternative drug targets for treatment of Alzheimer’s disease and dementia. According to CEO Anders Fugelli, formerly of GlaxoSmithKline and Lytix Biopharma: “The grant from the Norwegian Research Council together with generous support from Innovation Norway will allow us to fast-track a programme aimed at inhibiting the progression of Alzheimer´s disease. Our drugs target a process in the brain that is currently in focus amongst large pharmaceutical companies – tangles in the brain of a protein called Tau. Within the last year, two large deals have been struck between smaller biotechs and large pharma companies in this space, both in late preclinical or early clinical phases, and several big companies are interested in what we are working on. For investors, we anticipate an M&A exit within 5-7 years.” 

The team behind Pharmasum have extensive global experience within neurology R&D from GSK as well as start-up company experience. “In order to capitalise on the commercial potential that lies in our advanced compound collection, Pharmasum is currently looking for an additional NOK 5 million in private funding to complement research grants. This will enable us to select our Lead Candidate in the next 12 months and perform Lead Optimisation work before preparing for entry into clinical trials”, concludes Fugelli.

 

For further information, contact: 

Anders Fugelli, CEO 
+47 924 81 432 
afugelli@pharmasum.com

 

 

PRESSMELDING – FOR UMIDDELBAR UTSENDELSE

Pharmasum Therapeutics AS tildeles opp til 12 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd for utvikling av medisiner til behandling av Alzheimers sykdom 

Tromsø, 30.januar 2015 – Pharmasum Therapeutics AS (“Pharmasum” eller “Selskapet”), et norsk legemiddelselskap som utvikler medisiner til behandling av sykdommer i hjernen, har blitt tildelt opp til 12 millioner kroner fra Forskningsrådets svært kompetitive BIA program for utvikling av medisiner til behandling av Alzheimers sykdom. 

Pharmasum har nøkkelkompetanse innen utvikling og kommersialisering av legemidler for behandling av sykdommer i hjernen, med en solid teknologisk plattform basert på et ekspertmiljø i legemiddeldesign ved Universitetet i Tromsø. Det er et enormt udekket medisinsk behov og sterk fokus på alternative angrepspunkt for legemidler for behandling av Alzheimers. I følge administrerende direktør, Anders Fugelli, som tidligere har arbeidet hos GlaxoSmithKline (GSK) og Lytix Biopharma: “Støtten fra Forskningsrådet, sammen med god støtte også fra Innovasjon Norge gjør at vi nå kan akselerere vårt FoU program som skal bremse progresjon av Alzheimers sykdom. Vi jobber med en prosess som er I fokus hos store legemiddelselskap rundt om I verden – floker av et protein som heter Tau. Bare i de siste året har to store milliardavtaler blitt inngått mellom mindre biotek- og store farmaselskap, begge i sen preklinisk eller tidlig klinisk fase. Flere av de store selskapene følger nøye med på hva vi jobber med, og vi forventer en mulig investor exit innen 5-7 år ved at selskapet kjøpes opp.” 

Teamet bak Pharmasum har lang internasjonal erfaring fra forskning og utvikling av medisiner mot sykdommer i hjernen fra GSK samt fra gründererfaring fra Lytix Biopharma. “For å kapitalisere det kommersielle potensial som ligger i vårt prosjekt gjør vi nå en emisjon på 5 millioner kroner for å matche den offentlige støtten. Dette vil gjøre oss i stand til å velge vårt kandidatmolekyl innen 12 måneder og optimalisere dette før kliniske studier kan starte opp”, konkluderer Fugelli. 

For ytterligere informasjon kontakt: 

Anders Fugelli, administrerende direktør 
+47 924 81 432
afugelli@pharmasum.com